Rekisteri- ja tietosuojaselosteG.M. Group Oy

REKISTERI JA TIETOSUOJASELOSTE                                          Tietosuojalaki/HE 9/2018


Rekisterinpitäjä:
G.M. Group Oy,  y-tunnus: 2021642-3

  • G.M. Group Oy
  • Hoitola Bon Santé
  • Nuppu

Laskutussoitteet:
G.M Group Oy
Hoitola Bon Santé
Nuppu
Saviseläntie 5
8, 33980 Pirkkala

käyntiosoite;
Hoitola Bon Santé
Mustanlahdenkatu 20, 33210 Tampere

Puhelin:
0400 338264

Sähköposti:
gitte.miettinen@gm-group.eu
gitte.miettinen@bonsante.fi


www-sivut:
www.bonsante.fi


Vastaava henkilö:
Gitte Miettinen

Rekisteröidyt:

Yksityis-ja yritysasiakkaat
Rekisterin nimi: Asiakastietorekisteri (toimii asiasastieto- ja markkinointirekisterinä)

Rekisterin tarkoitus:

Rekisteri on tarkoitettu G.M. Group Oy:n  asiakassuhteiden hoitoon ja ylläpitoon.
Tietoja käytetään asiakkaan henkilötietojen ja laskutustietojen määrittämiseen, asiakassuhteen avaamiseen, tilausten toimittamiseen, asiakassuhteen ylläpitoon ja yhteyden ottoon, markkinointiin, asiakasetuuksien tarjoamiseen sekä asiakkaan hoidon kannalta olennaisten terveystietojen selvittämiseen.
Tietoja voidaan talletta, jäsentää, muokata, järjestää täydentää ja yhdistää.
Tietoja käsitellään asiakassunteen sekä erillisen suostumuksen perusteella. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta markkinointi- ja asiakasetuusviestejä (sähköposti, tekstiviesti,posti, puhelu), vaatia tietojensa poistamista tai tarkastaa ja korjata itseään koskevat tiedot.
Yhteydenotot toimitetaan G.M. Group Oy:n vastaavalle henkilölle kirjallisena ja allekirjoitettuna GM Kiinteistökonsultoinnin ja Nupun osalta ositteeseen Saviselätie 58, 33980 Pirkkala ja Hoitola Bon Santé:n osalta Mustanlahdenkatu 20, 33210 Tampere.

Suostumus:

Tiedot rekisteröityvät kun asiakas varaa hoitoajan (ajanvarausjärjestelmä, puhelin varaus), tekee hoitovarauksen / tuotetilauksen (sähköposti tai puhelin tilaus), ottaa muuten yhteyttä avatakseen asiakkuussuhteen yrityksen kanssa tai hän antaa muuten suostumuksensa (messuvieraat, tapahtumien asiakkaat).

Rekisterin sisältämät tiedot:


  • Asiakkaan yhteystiedot; etu- ja sukunimi,syntymävuosi, puhelinnumero, sähköposti, katuosoite, postimumero ja - paikka.
  • Yrityksen yhteystiedot; virallinen nimi, y-tunnus/ ALV-tunnus,toimitus- ja laskutusosoite,puhelinnumero, sähköposti.
  • Asiakassuhteen perusteella syntyvät tiedot
  • Asiakkaan terveystietoja voidaan tallettaa, mikäli ne ovat hoidon, jatkohoidon, itsehoidon ja tarjoilujen kannalta oleellisia (kontraindikaatiot, sairaudet, allergiat, lääkitykset, ihon ja lihaskudoksen reagointi käsittelyyn yms.).
  • Tilaustiedot ja -historia.
  • Asiakas voi päivittää tietojaan puhelimitse, sähköpostitse tai asioiden Hoitola Bon Santén tiloissa sekä erilaisten järjestettävien tapahtumien tai asiakastilaisuuksien yhteydessä.


Tietolähteet:
Tietolähteenä toimivat asiakkaan asiakastietolomakkeella, sähköisen ajanvarausjärjestelmän kautta, puhelinvarauksen yhteydessä sekä haastattelun ja kyselyn vastausten kautta annetut tiedot.

Tietojen säilytys:
Tietoja säilytetään siihen asti kun säilyttämsen oikeudellinen peruste lakkaa tai niin kauan kun tietoja tarvitaan mahdollisten reklamaatioiden käsittelyyn.
Yritysasiakkaisen tietoja säilytetään viisi (5) vuotta viimeisimmästä tilauksesta lukien. Tietoihin pääsee käsittelemään ainoastaan G.M. Group Oy:n valtuutetut työntekijät.

Rekisterin suojaus:

Manuaalinen aineisto säilytetään lukollisessa tilassa, jonne pääsy on G.M. Group Oy:n valtuuttamalla henkilöillä. Sähköinen materiaali säilytetään tietokannoissa, jotka on asianmukaisesti suojattu. Rekisteritietoja voi sijaita ulkoisella kovalevyllä ja pilvipalvelussa. Tietojen käsittely edellyttää G.M. Group Oy:n valtuuttaman henkilön riittävää käyttöoikeutta, salasanaa ja käyttäjätunnusta. Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä.

Tietojen luovutus:
Tietoja luovutetaan G.M. Group Oy:n ulkopuolelle ainoastaan niiltä osin kun asiakaspalvelun tekniset ratkaisut sitä edellyttävät. Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta EU:N ja ETA:n ulkopuolelle.
Yritys voil uovuttaa tietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Kaikki yhteistyökumppanimme ja palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.


Tarkastus ja kieltooikeus:
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö lähetetään kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän osoitteeseen GM Kiinteistökonsultointi ja Nuppu; Saviseläntie 58,33980 Pirkkala

Hoitola Bon Santé: Mustanlahdenkatu 20, 33210 Tamere.
Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää lähettämästä suoramarkkinointia, asiakkuuaetuuksia tai muuta mainosmateriaalia. Kielto tulee tehdä asiakastietolomakkeella tai muuten todennettavalla tavalla. Rekisterin pitäjä oikaisee, täydentää, korjaa tai poistaa rekisterissä olevan virheellisen, kiistanalaisen, ristiriitaisen tiedon joka oma-aloitteisesti tai asiakkaan tai hänen  kirjallisesti valtuuttaman henkilön  pyynnöstä.
Asiakkaalla on oikeus valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle tai vaatia, ettei kiistanalaisia tietoja käytetäkunnes asia on ratkaistu.